WŁAŚCIWOŚCI CSS
CSS
Kaskadowe arkusze stylów to język służący do opisu formy prezentacji stron WWW.
CZCIONKA
Czcionke edytować można za pomocą

font size="6" - zmiana rozmiaru czcionki

font color="red" - zmiana koloru czcionki

linku ze strony google fonts podając link < link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Teko:600,700&subset=latin-ext" rel="stylesheet" > oraz wpis do css font-family: 'Teko', sans-serif;

Efekt widać na stronie