WŁAŚCIWOŚCI CSS
CSS
Kaskadowe arkusze stylów to język służący do opisu formy prezentacji stron WWW.
OBRAMOWANIE
Obramownie stworzyć można za pomocą

selektor
border-top-style: styl - styl górnego obramowania
border-bottom-style: styl - styl dolnego obramowania
border-left-style: styl - styl lewego obramowania
border-right-style: styl - styl prawego obramowania
border-style: styl - wygląd obramowania
border-width: wielkość - rozmiar obramowania
border-color: kolor - kolor obramowania
solid - jednolite ciągłe
dotted - kropkowane
dashed - kreskowane
double - podwójne
none - brak obramowania