WŁAŚCIWOŚCI CSS
CSS
Kaskadowe arkusze stylów to język służący do opisu formy prezentacji stron WWW.
TEKST
Tekst edytować można za pomocą

< b > wyraz pogrubiony - tekst

< i > wyraz pochylony - tekst

< small > wyraz pomniejszony - tekst

< mark > podświetlony wyraz - tekst

< sup > indeks górny - tekst

< sub > indeks dolny - tekst

< s > wyraz nieaktualny - tekst

< ins > wyraz wstawiony - tekst

< del > wyraz usunięty - tekst