WŁAŚCIWOŚCI CSS
CSS
Kaskadowe arkusze stylów to język służący do opisu formy prezentacji stron WWW.
LINK
Link stworzyć można za pomocą

Składnia odsyłacza do adresu internetowego (w obrębie całego Internetu) jest następująca:
< a href="adres internetowy">opis odsyłacza< / a >