WŁAŚCIWOŚCI CSS
CSS
Kaskadowe arkusze stylów to język służący do opisu formy prezentacji stron WWW.
ROZMIAR
Rozmiar edytować można za pomocą

selektor { width: szerokość }
akapit o szerokości 30% - (width: 30%)
obrazek o szerokości 200px - (width: 200px)
selektor { height: wysokość }