WŁAŚCIWOŚCI CSS
CSS
Kaskadowe arkusze stylów to język służący do opisu formy prezentacji stron WWW.
MARGINES
Margines edytować można za pomocą

akapit o wysokości 5cm - (height: 5cm)
obrazek o wysokości 40px - (height: 40px)
akapit z lewym marginesem - margin-left: 4cm
akapit z prawym marginesem - margin-right: 4cm
akapit z górnym marginesem - margin-top: 2cm
akapit z dolnym marginesem - margin-bottom: 2cm